Privacy Policy

 

Privacy policy Maximum Management hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming regelgeving. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en zullen daarom erg zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In onze Privacy policy kunt u hier meer over lezen.
Verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Maximum Management verwerkt in het belang van de volgende doeleinden:
– Het verwerken van betalingen;
– Het versturen van bestellingen;
– Het versturen van bestel- en verzendinformatie;
– Het beantwoorden van uw vragen en klachten;
– Het versturen van nieuwsbrieven, promotiemateriaal en uitnodigingen.
Voor bovenstaande doelen is het mogelijk dat wij u om de volgende persoonsgegevens vragen:
– Naam;
– Factuuradres;
– Afleveradres;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer;

Uw persoonsgegevens zullen alleen verplicht ingevuld moeten worden als deze nodig zijn om het gewenste doel te realiseren.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen verstrekt worden aan derden indien dit deze noodzakelijk zijn om bovenstaande doeleinden te realiseren.
Wij maken gebruiken van derde partijen om:
– Persoonsgegevens beveiligd te verwerken en te bewaren;
– Bestellingen te versturen;
– De financiële transacties te verwerken;
– Nieuwsbrieven, promotiemateriaal en uitnodigingen te versturen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. Tenzij we dit wettelijk verplicht zijn, zullen we persoonsgegevens ook niet met derden delen voor andere doeleinden dan hierboven is beschreven.
Bewaartermijn
Wij gebruiken en bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit gebeurt enkel wanneer dit wettelijk verplicht is.
Beveiliging
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen:
– Onze server is beveiligd en onze website is voorzien van het SSL certificaat;
– Al onze systemen zijn voorzien van wachtwoorden;
– Alle werknemers van Maximum Management hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
– Onze systemen en maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd;
– Derde partijen welke persoonsgegevens verwerken hebben een verwerkersovereenkomst getekend;
– De organisatie en zijn werknemers zijn op de hoogte gebracht van het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten
U heeft het recht om inzicht te krijgen in de bij ons bekende gegevens van u. Indien gewenst, kunt u deze gegevens laten aanpassen. Daarnaast heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat wij al uw opgeslagen persoonsgegevens moeten verwijderen als u ons dat verzoekt. Indien u deze gegevens zelf kunt verwijderen, zullen we u op verzoek instructies geven hoe u dit kunt doen. Het is mogelijk dat u zich moet legitimeren alvorens we gegevens aanleveren of deze aanpassen.
Vragen en klachten
Indien u een vraag of een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar max-ned@live.nl

 

 

 

Contactformulier

Neem vrijblijvend contact op met Maximum Management door te bellen, mailen of het onderstaand contactformulier in te vullen!

Tel: 06-81882678
E-mail: max-ned@live.nl
KvK: 20133183
BTW: 8183.21.088B01
Beconnr: 686128

5 + 8 =