Management van projecten

Blik op de toekomst

Na een gedegen scan van uw bedrijf en de markt waarin deze zich bevindt, richten we ons gezamenlijk op haar toekomst. Op basis daarvan presenteren wij u een gedetailleerd (bedrijfs)plan van aanpak in een heldere taal.

Onze werkwijze is gebaseerd is op Lean Six Sigma, oftewel beter en slimmer werken (met Six Sigma) en sneller en efficiënter werken (met Lean), en is in de praktijk beproefd en heeft geresulteerd in substantiële verbeteringen. Met behulp van Lean Six Sigma kunt u kortere doorlooptijden, lagere bewerkingstijden en een hoger kwaliteitsniveau realiseren met als resultante een hoger bedrijfsresultaat.

We bekijken de nieuwe koers vanuit een industriële, zakelijke, juridische en/of financiële invalshoek. Met deze input werken wij de nieuwe koers uit tot een gedegen bedrijfsplan en/of -concept. Creativiteit is hierin het sleutelwoord. De kracht en wijsheid voor een succesvoller bedrijf zijn vaak binnen uw bedrijf aanwezig. Dit oplossend vermogen halen we boven. We koesteren, stimuleren en voeden het. Ideeën komen tot bloei. Na overleg wordt dit het uitgangspunt voor de nieuwe koers, de toekomstvisie, gedragen door uw medewerkers.

Uitwerking van bedrijfsplan

Het uitwerken van uw bedrijfsplan kan binnen of buiten uw bedrijf plaatsvinden. Als u besluit het bedrijfsplan binnen uw bedrijf uit te laten werken, dan treed ik op als projectleider. Vaak ben ik de katalysator bij de veranderingsprocessen. Wij blijven betrokken en voeren verbeteringen samen met u door tot de resultaten tastbaar worden. In sommige gevallen kan uw bedrijfsplan buiten uw bedrijf uit gewerkt worden. Maximum neemt het bedrijfsplan dan van u over, ontwikkelt het en biedt het u aan. Na akkoord, wordt het binnen uw bedrijf geïmplementeerd.

Uitwerking van bedrijfsplan

Het uitwerken van uw bedrijfsplan kan binnen of buiten uw bedrijf plaatsvinden. Als u besluit het bedrijfsplan binnen uw bedrijf uit te laten werken, dan treed ik op als projectleider. Vaak ben ik de katalysator bij de veranderingsprocessen. Wij blijven betrokken en voeren verbeteringen samen met u door tot de resultaten tastbaar worden. In sommige gevallen kan uw bedrijfsplan buiten uw bedrijf uit gewerkt worden. Maximum neemt het bedrijfsplan dan van u over, ontwikkelt het en biedt het u aan. Na akkoord, wordt het binnen uw bedrijf geïmplementeerd.

Wat levert het u op?

Gemak
Met een minimale inspanning van uw eigen personeel maakt de scan de huidige situatie duidelijk en worden de bedrijfs- en personeelscompetenties ontwikkeld tot nieuwe bedrijfsconcepten.
Gewin
Door creativiteit komen ideeën tot bloei. Een transparante en pragmatische aanpak leidt tot een tastbaar rendement. Op deze wijze groeit uw bedrijf naar een nog succesvoller resultaat.
Genot
Er ontstaat een gedegen plan van aanpak gevolg door een boeiende uitwerking en samenwerking.
Elke organisatie moet kunnen inspelen op veranderingen in de bedrijfsomgeving. Veranderingen vragen om het continu bijstellen van de strategie. Koersen bijstellen vraagt om flexibiliteit en daadkracht. Als ondernemer herkent u dit als geen ander. Om uw bedrijf te laten inspelen op veranderingen en uw concurrentievoordeel te behouden, bent u voortdurend op zoek naar de juiste instrumenten en betrouwbare partners om deze aanpassingen snel maar gedegen uit te voeren.

Maximum helpt ondernemers, bedrijven, instellIngen en haar medewerkers aan kennis, kunde en de noodzakelijke daadkracht om de organisatiedoelen te realiseren.

Maak een vrijblijvende afspraak en ervaar het verschil.

Contactformulier

Maak alvast kennis met uw adviseur Bart Mijnster. Zo kan hij u adequaat van dienst zijn, wanneer u vragen heeft.

Tel: 06-81882678
KvK: 20133183
BTW: 8183.21.088B01
Beconnr: 686128

13 + 14 =