De economie werd kunstmatig in coma gebracht. Het is maar de vraag welke bedrijven weer volledig kunnen excelleren als ze geheel ontwaakt is. Wat gaat het de ondernemer kosten om weer tot groei te komen? Klanten van morgen denken steeds meer in termen van NUT*.  De mens zal zodanig handelen dat zijn daden welzijn en geluk scheppen voor zichzelf en zijn naasten.
*goed, gunstig, nuttig, welbesteed waardevol, bruikbaarheid, functioneel.

Tijdens dit besluitvormingsproces kan de klant de volgende vragen overdenken:

 • waarom heb ik het nodig?
 • is het duurzaam gemaakt? Is dit wel ecologisch verantwoord?
 • is het ethisch verantwoord?
 • wat gebeurt er als ik het niet meer nodig heb?

Alles is anders als de Nederlandse economie weer draait.

Als u naar uw huidige producten en diensten kijkt dan kan dit betekenen dat u deze zal moeten updaten, herijken, herontwikkelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat u zichzelf ervan bewust wordt dat u uzelf opnieuw moet uitvinden om hiermee relevant te zijn voor uw markt.  Dat vraagt om een gedegen voorbereiding.

Vandaag starten we met de eerste voorbereidingen voor het succes van uw bedrijfsactiviteiten. De komende weken zullen we u informeren over diverse aspecten die een positieve bijdrage kunnen leveren aan volledig herstel van uw reputatie, relevantie en onderscheidend vermogen.
Denk hier onder andere aan:

 • Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk?
 • Wat kan ik doen om mijn supply chain processen te optimaliseren?
 • Wat kan ik doen om mijn geldstromen te optimaliseren binnen de nieuwe werkelijkheid?

Vandaag onderwerp 1: Wat kan ik doen om mijn verkoop op gang te brengen in dit nieuwe tijdperk? Hier een vijfstappen plan om een voorsprong te kunnen nemen op uw concurrentie.

Verkoop op gang brengen

Vijf stappen om een voorsprong te nemen op uw concurrentie. 

1 – Focus op waar klanten nu behoefte aan hebben
Als er mindere economische tijden aankomen verschuiven de prioriteiten van uw prospect en klanten. Hun oude problemen bestaan nog wel, maar zijn mogelijk geen prioriteit meer. Er komen nieuwe problemen en verlangens naar boven die nu aandacht nodig hebben. Zorg dat u de pijn van uw klanten kent en focus hierop. Zorg dat u exact weet wie uw (nieuwe) klant is en nodig heeft. Ontwikkel hier uw producten en diensten voor.

2 – Check de (digitale) klantenreis op basis van de vernieuwde behoefte.
Als blijkt dat het beslissingsproces van potentiële en/of bestaande klanten veranderd is, mag u ervan uitgaan dat u meerdere Touch momenten* nodig hebt om klanten te overtuigen van het nut van uw producten en diensten. Desgewenst past u de Touch momenten aan. Zorg ervoor  dat u de juiste reactie gereed hebt op alle mogelijke vragen. Dat u de juiste documenten gereed hebt om adequaat de vraag te kunnen opvolgen met relevante informatie. Het is uw doel om Customer Delight na te streven (een positieve emotionele en relationele staat van de klant die leidt tot enthousiasme over de organisatie).

3 – Wees helder in het resultaat dat u biedt
Over het algemeen zijn bedrijven, instellingen en specialisten vol lof over hun kennis en kunde. Natuurlijk is het prettig om veel te vernemen en alle activiteiten, processen te benoemen via de websites en brochures waar prospect en klanten doorheen gaan. Zo krijgen ze een compleet beeld van wat u te bieden hebt en kan doen voor hen. Echter!…… Waak ervoor dat u snel tot de essentie komt van datgene wat u aanbiedt. Klanten denk n nu uitsluitend in termen van NUT. Check of uw aanbod de volgende elementen in zich draagt:

  • wat is de toegevoegde waarde (of kracht) van uw aanbod,
  • waarom is het nu zo belangrijk  dat de men overgaat tot een positief besluit,
  • wie kan helpen met dat besluit (referenties)
  • hoe kunt u met dat besluit helpen (drempel-verlagers)

Desgewenst toelichten: Wat is dat dan: ‘tot de essentie komen’? In uw kracht komen te staan? De vraag is wat levert het concreet op? Kunt u het resultaat vertalen naar hun leven, hun werk, hun relatie, hun bedrijf etc.?

4 – Ga (online) aan de slag met een niche die bij u past
Uw oude markten zijn er even niet meer. Dus concentreer u op de niches die u gedetecteerd hebt. Uw niche is een specifiek en afgebakend deel binnen al uw totale kennis, gaven en talenten.
Met het kiezen van een specifiekere positie via uw kennis, gaven en talenten, krijgt u sneller die enorme expertstatus en een grotere aantrekkingskracht.  U krijgt veel meer onderscheidend vermogen en smoel in de markt. En u legt meteen de basis voor een sterk merk. Want u zit niet alleen in het brein van uw doelklant, maar ook in die van journalisten en de media.

5 – Wat u even moet weten over de (Online) ontwikkeling van uw nieuwe niche.
Anno 2021 zijn er nog steeds veel bedrijven die twijfelen aan het nut van digital marketing. Aan de andere kant zijn er ook ondernemingen die digital hebben ingebed in hun strategie. Beeckestijn Business School heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de verschillende digital marketing maturiteitsfases bij ondernemingen. Een van de resultaten is dat er nu een indeling gemaakt kan worden in de fase waarin digitale marketingactiviteiten van bedrijven zich bevinden.